FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin temel felsefesi, çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, yeniliklere açık, paylaşımcı ve girişimci insanlar yetiştirmektedir.
Toplumların gelişmişlik düzeyleri bilime ve özellikle matematiğe olan ilgi ve katkılarıyla orantılıdır. Gerçekten diğer bilimlerin de ortak dili olan matematik yaşamın her alanında vardır ve bu kaçınılmazdır. Matematik ve yaşam içiçedir, ayrılmazdır, biri diğerinden bağımsız olamaz.
Devamı