Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin temel felsefesi, çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, yeniliklere açık, paylaşımcı ve girişimci insanlar yetiştirmektedir.

Toplumların gelişmişlik düzeyleri bilime ve özellikle matematiğe olan ilgi ve katkılarıyla orantılıdır. Gerçekten diğer bilimlerin de ortak dili olan matematik yaşamın her alanında vardır ve bu kaçınılmazdır. Matematik ve yaşam içiçedir, ayrılmazdır, biri diğerinden bağımsız olamaz.

Özellikle bilgisayar teknolojisinin son yıllarda gösterdiği ivmenin sonucu olarak mekan ve zaman kavramından bağımsız olarak çalışan, seyahat eden bireylerin eğitimlerini uzaktan eğitim olanaklarından yararlanarak gerçekleştirmeleri mümkün olmuştur.

Fen-Edebiyat Fakültemiz Matematik Bölümü’nde öğrencilerimize dört yıllık matematik eğitimi vermenin yanında, mühendislik, işletme ve ekonomi bölümlerinin gereksinim duyduğu ve onları alanlarında ileri götürecek temel bilgiler de sağlanmaktadır. Bunun yanında Bilim Kültür Bölümümüzün uzaktan eğitim olanakları sayesinde temel derslerin eğitiminin zaman ve mekan bağımsız olarak gerçekleşmesi de sağlanmaktadır.

Prof.Dr.Şaban EREN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı